Saterdae is gemaak om tyd te spandeer saam met familie en vriende. Kom sit aan aan ons koestertafel saam met hierdie geliefdes en kuier vanaf ontbyt tot na middagete!

Saturday’s are made to spend quality time with family and friends. Join us for a brilliant Harvest Table and enjoy the company of your loved ones from breakfast to lunch!

Koestertafel is beskikbaar vir besprekings, en per geleentheid. Ander Saterdae het ons ons (on)gewone middagetespyskaart beskikbaar.

Harvest table is available for bookings, and on special days. Other Saturdays we have our (un)usual menu available.